Algemene Voorwaarden

Als u (of uw kind) daarna besluit lid te worden kunt u het inschrijfformulier invullen. U (of uw kind) wordt dan officieel lid van Het Turninstituut en automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Ieder lid is jaarlijks éénmalig bondscontributie verschuldigd. De bondscontributie wordt apart geïnd in de maand januari van elk jaar en bij aanmelding als nieuw lid. Bij vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

De contributiebedragen van de trainingen bij Het Turninstituut voor 2017 zijn:

Disciplines turnen en acro

Lesuren per week Bedrag per maand
1 uur of minder € 11
1,5 uur € 14
2 uur € 20
2,5 uur € 23
3 uur € 25
3,5 uur € 28
4 uur € 30
4,5 uur € 33
5 uur € 35
5,5 uur € 38
6 uur € 40
6,5 uur € 43
7 uur € 45
7,5 uur € 48
8 uur € 50

 

Alle trainingen die je bij Het Turninstituut hebt tellen mee. De genoemde bedragen zijn per maand en lopen door in de vakanties. De contributie begint direct ook al begin je halverwege de maand, echter is er geen inschrijfgeld verschuldigd.

De bijdrage dient maandelijks zelf te worden voldaan op IBAN nummer: NL24ABNA0526512733 ABN/AMRO t.n.v. St. Het Turninstituut onder vermelding van maand en naam turner(ster). Voor vragen m.b.t. de contributie kan men terecht bij de penningmeester.

Bondscontributie

Wij zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Als lid ben je jaarlijks éénmalig bondscontributie verschuldigd. De bondscontributie wordt apart geïnd in de maand januari van elk jaar en bij aanmelding als nieuw lid. Over het innen van de bondscontributie wordt u in januari van elk jaar geïnformeerd.

Tarieven KNGU 2017: 0 t/m 15 jaar € 20,80 en vanaf 16 jaar € 25,40.

Wedstrijden 

De meeste leden doen mee aan wedstrijden van de KNGU. Voor de wedstrijden zijn wedstrijdkosten verschuldigd. Voor alle disciplines wordt vooraf per wedstrijd € 15,– in rekening gebracht. De turn(st)er wordt tijdens de wedstrijden begeleid door de trainer/ster. Voor vragen over trainingen, wedstrijden kan men na afloop van de training bij de trainer/ster terecht. 

Wedstrijdpaspoort

Een wedstrijdpaspoort dient aangeschaft te worden voor de landelijke turnwedstrijden of acrogym-wedstrijden De kosten voor het wedstrijdpaspoort (inclusief 1 discipline € 14,25) zijn voor de deelnemer. Per extra discipline betaalt men € 2,70 extra. Turnen is bijvoorbeeld een discipline. De stichting vraagt het wedstrijdpaspoort aan. Het wedstrijdpaspoort is geldig vanaf het jaar van de aanvraag + 3 jaar.

Wijziging lesuren.

Als er wijzigingen in de trainingsuren zijn, dienen de leden dit door te geven aan de ledenadministratie. De ledenadministratie sluit dit dan kort met de penningmeester.

Opzegging

Opzegging is mogelijk per maand  bij de ledenadministratie. De lopende maand + 1 maand extra dient dan nog voldaan te worden.

Trainingen

  • Indien de turner/turnster niet aanwezig kan zijn tijdens een training, ontvangen de trainer/trainster graag een afmelding. Afmeldingen voor trainingen op de dag zelf kunnen bij voorkeur telefonisch worden doorgeven aan de contactpersoon van de desbetreffende training.
  • Om tijdig met de training te kunnen starten, dienen de turners/turnsters vroegtijdig aanwezig te zijn i.v.m. omkleden en het opzetten van de toestellen. We willen de turners/turnsters daarom verzoeken uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.
  • Er wordt naar gestreefd in de vakanties door te trainen (m.u.v. de zomervakantie). In voorbereiding op het wedstrijdseizoen proberen we in de herfst- en of kerstvakantie ook een training in een turnhal te plannen.
  • Ouders en broertjes/zusjes in de zaal kunnen zorgen voor de nodige afleiding. Wilt u als ouder daar rekening mee houden en de tijd dat u aanwezig bent in de zaal beperken?

Kleding training/wedstrijden

  • Voor de veiligheid van de turner/turnster is het van belang dat de turner/turnster nauwsluitende kleding dragen (turnpakje of turnbroekje met hemdje) en hun haar vast dragen tijdens de trainingen.
  • Tijdens de wedstrijden worden de clubtrainingspakken gedragen. Deze pakken worden voor de wedstrijd uitgedeeld en moeten na de wedstrijd weer worden ingeleverd. Bij de acrowedstrijden worden de clubtrainingspakken gedragen bij de opmars. Bij de afmars worden de turnpakjes gedragen. Bij de turnwedstrijden is de op- en afmars in de clubtrainingspakken.

Wedstrijden

  • Het is gebruikelijk dat de sporters de trainers/trainsters meenemen naar de wedstrijden. Wij vragen daarom aan onze sporters om voor de wedstrijden overleg te plegen over het vervoer.