Huisregels

Trainingen

  • Indien de turner/turnster niet aanwezig kan zijn tijdens een training, ontvangen de trainer/trainster graag een afmelding. Afmeldingen voor trainingen op de dag zelf kunnen bij voorkeur telefonisch worden doorgeven aan de contactpersoon van de desbetreffende training.
  • Om tijdig met de training te kunnen starten, dienen de turners/turnsters vroegtijdig aanwezig te zijn i.v.m. omkleden en het opzetten van de toestellen. We willen de turners/turnsters daarom verzoeken uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.
  • Er wordt naar gestreefd in de vakanties door te trainen (m.u.v. de zomervakantie). In voorbereiding op het wedstrijdseizoen proberen we in de herfst- en of kerstvakantie ook een training in een turnhal te plannen.
  • Ouders en broertjes/zusjes in de zaal kunnen zorgen voor de nodige afleiding. Wilt u als ouder daar rekening mee houden en de tijd dat u aanwezig bent in de zaal beperken?

Kleding training/wedstrijden

  • Voor de veiligheid van de turner/turnster is het van belang dat de turner/turnster nauwsluitende kleding dragen (turnpakje of turnbroekje met hemdje) en hun haar vast dragen tijdens de trainingen.
  • Tijdens de wedstrijden worden de clubtrainingspakken gedragen. Deze pakken worden voor de wedstrijd uitgedeeld en moeten na de wedstrijd weer worden ingeleverd. Bij de acrowedstrijden worden de clubtrainingspakken gedragen bij de opmars. Bij de afmars worden de turnpakjes gedragen. Bij de turnwedstrijden is de op- en afmars in de clubtrainingspakken.

Wedstrijden

  • Het is gebruikelijk dat de sporters de trainers/trainsters meenemen naar de wedstrijden. Wij vragen daarom aan onze sporters om voor de wedstrijden overleg te plegen over het vervoer.

 

Versie maart 2014