Contributie

De contributiebedragen van de trainingen bij Het Turninstituut zijn op dit moment:

Disciplines turnen en acro

Lesuren per week Bedrag per maand
1 uur of minder € 15
1,5 uur € 20
2 uur € 25
2,5 uur € 28
3 uur € 31
3,5 uur € 34
4 uur € 36
4,5 uur € 38
5 uur € 40
5,5 uur € 43
6 uur € 45
6,5 uur € 48
7 uur € 50
7,5 uur € 52
8 uur  € 54
8,5 uur € 57
9 uur € 59
9,5 uur € 61
10 uur € 63
10,5 uur € 66
11 uur € 68
11,5 uur € 71
12 uur € 73

 

Alle trainingen die je bij Het Turninstituut hebt tellen mee. De genoemde bedragen zijn per maand en lopen door in de vakanties. De contributie begint direct ook al begin je halverwege de maand, echter is er geen inschrijfgeld verschuldigd.

De bijdrage dient maandelijks zelf te worden voldaan op IBAN nummer: NL24ABNA0526512733 ABN/AMRO t.n.v. St. Het Turninstituut onder vermelding van maand en naam turner(ster). Voor vragen m.b.t. de contributie kan met terecht bij de penningmeester E-mail.

Bondscontributie

We zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Als lid ben je jaarlijks éénmalig bondscontributie verschuldigd. De bondscontributie wordt apart geïnd in de maand januari van elk jaar en bij aanmelding als nieuw lid.
Over het innen van de bondscontributie wordt u in januari van elk jaar geïnformeerd.
De actuele tarieven zijn terug te vinden op de site van KNGU.

Wedstrijden 

De meeste leden doen mee aan wedstrijden van de KNGU. Voor de wedstrijden zijn wedstrijdkosten verschuldigd. Voor alle disciplines wordt per wedstrijd € 15,– vooraf in rekening gebracht. De turn(st)er wordt tijdens de wedstrijden begeleid door de trainer/ster. Voor vragen over trainingen, wedstrijden kan men na afloop van de training bij de trainer/ster terecht. 

Wedstrijdpaspoort

Een wedstrijdpaspoort dient aangeschaft te worden voor de landelijke turnwedstrijden of acrogym-wedstrijden Hiervoor worden kosten in rekening gebracht aan de de deelnemer. Per extra discipline betaalt men extra.
Turnen is bijvoorbeeld een discipline. De stichting vraagt het wedstrijdpaspoort aan. Het wedstrijdpaspoort is geldig vanaf het jaar van de aanvraag + 3 jaar. Tarieven kunnen opgevraagd worden bij het secretariaat.

Wijziging lesuren.

Als er wijzigingen in de trainingsuren zijn, dienen de leden dit door te geven aan de ledenadministratie. De ledenadministratie sluit dit dan kort met de penningmeester.

Opzegging

Opzegging is mogelijk per maand  bij de ledenadministratie. 
De lopende maand + 1 maand extra dient dan nog voldaan te worden.